Heakorrateenused

– lehtede koristus
– puulehtede koristus
– ehitusprahi, okste ja puulehtede äravedu
– muruniitmine, trimmerdamine
– lume koristus
– kõnniteede ja sissepääsude libedusetõrje